Omet navegació

Refrescos

PREGUNTA 2

Qüestió

Quina de les preguntes següents es pot respondre a partir d’un experiment similar al de la
pregunta anterior?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. La forma del densímetre és un factor que determina la concentració de sucre?

b. Per quin motiu els refrescos amb més sucres són més densos?

c. En quina de les quatre begudes el densímetre té més massa?

d. Quins sucs són més densos, els de pinya o els de préssec?

Realimentació

PREGUNTAS 4

Qüestió

En les begudes amb gas hi ha dissolt diòxid de carboni (CO2). Una petita part d’aquest gas
surt del líquid i passa a l’espai lliure dins l’ampolla (entre el tap i la superfície del líquid) on
es troba a pressió i fa força sobre el tap.
Un fabricant decideix canviar l’ampolla on envasa el refresc amb gas per una amb el coll
més ample (i, per tant, amb un tap que presenta més superfície).
Considerant que la pressió sobre el tap és la mateixa en els dos envasos, diries que aquest
tap…
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. està sotmès a més força en l’envàs nou.

b. està sotmès a menys força en l’envàs nou.

c. està sotmès a la mateixa força en els dos envasos.

d. no està sotmès a cap força en cap dels dos envasos.

Realimentació

PREGUNTA 5

Qüestió

Si deixem obert un refresc amb gas, el gas va escapant-se a l’atmosfera i la beguda cada
vegada té menys gas. Un company de classe assegura que si posem una cullereta a la boca
de l’ampolla, el gas no s’escapa. Alguns alumnes s’ho creuen i uns altres no. Una companya
proposa comprovar amb un experiment si la cullereta ha estat efectiva després de 2 dies.
Quines d’aquestes condicions han de respectar-se necessàriament en aquest experiment?
Cal fer l’experiment…
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. amb diverses ampolles iguals obertes, la meitat amb cullereta i l’altra meitat sense cullereta.

b. mesurant la concentració de CO2 dels refrescos, abans i després de posar la cullereta.

c. amb dues ampolles iguals, una oberta i l’altra tancada.

d. amb culleretes de diferents mides.

Realimentació

PREGNTA 6

Qüestió

Recentment s’ha establert un impost específic sobre les begudes ensucrades. El govern
argumenta que el consum de begudes ensucrades es relaciona amb l’augment de l’obesitat
i molts altres problemes de salut.
Quines de les qüestions següents sobre les begudes ensucrades es podrien investigar
mitjançant experiments al laboratori de ciències?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Convé posar un impost sobre les begudes ensucrades?

b. Els sucres o edulcorants poden contribuir a l’acidesa de les begudes?

c. Les begudes ensucrades aporten més energia que les que no ho són?

d. Les begudes ensucrades es venen més que les que tenen altres edulcorants?

Realimentació