Omet navegació

Les malalties cardiovasculars

PREGUNTA 1

Qüestió

A partir de les dades del gràfic i del teu coneixement de l’aparell circulatori, indica quines
d’aquestes afirmacions són certes.
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. La mortalitat per arterioesclerosi no s’ha reduït gens del 2006 al 2016

b. L’any 2006 va haver-hi menys mortalitat per hipertensió que l’any 2016.

c. Fer esport regularment, no fumar i tenir una alimentació adequada són hàbits que probablement
fan augmentar les malalties cardiovasculars.

d. Les malalties isquèmiques del cor i les cerebrovasculars són les afeccions del gràfic que presenten
més mortalitat, tant el 2006 com el 2016.

Realimentació

PREGUNTA 2

Qüestió

Si el cor batega massa lentament, la vida d’una persona pot estar en perill. Quina de les
afirmacions següents explica millor el per què?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Els glòbuls vermells de la sang poden disminuir notablement i provocar una anèmia.

b. La sang no arriba als diferents teixits del cos amb la quantitat i el ritme adequats.

c. Els pulmons poden deixar d’agafar aire i la persona té el risc de patir asfíxia.

d. Augmenta notablement el risc de contreure infeccions cardíaques.

Realimentació

PREGUNTA 4

L’electrocardiograma anterior s’ha fet a una persona abans de fer un esprint de 100 m.
Si s’hagués mesurat la freqüència cardíaca després d’haver fet aquest esprint, com hauria
estat aquest valor?
Dona una resposta utilitzant els conceptes oxigen, nutrients, cèl·lules musculars i energia.
Subratlla aquests conceptes a l'explicació.

PREGUNTAS 5

Qüestió

El marcapassos és un dispositiu electrònic cardíac que s’implanta
quirúrgicament a algunes persones. Ajuda a accelerar i regular el
ritme cardíac quan el cor batega massa lentament o amb un ritme
inadequat. És capaç de mesurar la freqüència cardíaca, tal com es fa en
l’electrocardiograma. Els impulsos elèctrics que provoquen el moviment
rítmic del múscul cardíac es detecten amb els cables implantats al cor.
Quines d’aquestes magnituds cal programar en el generador
d’impulsos elèctrics del marcapassos per a una correcta estimulació
del múscul cardíac?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Temps.

b. Pressió.

c. Voltatge.

d. Temperatura.

Realimentació

PREGUNTA 7